/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Таблици:
Задача: Направете таблица "Среден успех". Нека тя да има следния вид: table.png

Горен колонтитул, воден знак:
Задача 1: Направете бланка на НХГ. Нека тя да има следния вид: blanka.pdf
Логото на гимназията се намира тук: nhg.jpg


Задача 2: Направете бланка на ЕГ. Нека тя да има следния вид: blanka_eg.pdf
Логото на гимназията се намира тук: znak.jpg

Упътване:
За да направите задачите по-горе, ето някои насоки:
 Вмъкване на горен колонтитул (header)
2007, 2010: Insert --> Header
– Вмъкване на долен колонтитул (footer)
2007, 2010: Insert --> Footer

Видео, което ще ви помогне да направите бланка: video

Създаване на воден знак /Water Mark/:
MS Word 2007: Page Layout --> Watermark,    
MS Word 2013: Design --> Watermark
Редактиране на водния знак:
MS Word 2007: Page Layout --> Watermark --> Custom Watermark
MS Word 2013:  Design --> Watermark --> Custom Watermark


Циркулярни писма:
Задача 1: Използвайки циркулярно писмо, създайте грамоти на всички ученици с отличен успех от НХГ.
Отворете файла –gramota.docx. Имената на учениците и информацията за тях са във файла imena_gramoti.xlsx.


Задача 2:
Използвайки циркулярно писмо, създайте сертификатите за всички ученици от ПХГ, успешно представили се на НВО по ИТ.

Отворете файла – certificate.docx. Имената на учениците и информацията за тях са във файла phg.xlsx.


Плакат
Как да изглежда плаката? - възможности: plakat1.bmpУпътване:
За да направите плаката са ви необходими следните знания и умения:
  • За промяна размера на листа: Layout  Size A4
  • За вмъкване на снимката: Insert → Picture
  • За оцветяване на фона на страницата:  Design → Page Color или  Layout → Page Color  
  • За разполагане на снимката спрямо текста: Format Wrap Text  Behind Text
  • За създаване на текстово поле: Insert  Text Box   Draw Text Box
  • За промяна на цвета на фона и очертанията на текстовото поле: натискате с десен бутон върху очертанията на текстовото поле и от появилото се меню избирате Format Text Shape: Line  No Line, Fill  No fill.
Видео, което ще ви помогне да направите плаката: klip

Стилове
Задача 1: Даден е текста на дипломна работа работа във файла  diplomna_rabota.docx.
Използвайки този файл, създайте:
а) Създайте стил за заглавие с име "Zaglavie"със следните изисквания:
·         Bold
·         Times new Roman - 14pt
·         Ляво подравняване
​·         Разстояние след параграфа - 6pt
Приложете стила Zaglavie върху текса - Увод и Част първа. Научно-теоретични основания
б) Създайте стил за текста с име “text”със следните изисквания:
·         Times New Roman – 12pt
·         Двустранно подравняване
·         Отстъп в първия ред на параграфа – 1,25 см
·         Разстояние между редовете на параграфа – 1,5 lines.
в) Форматирайте заглавието и текста със създадените от вас стилове. 
Заглавната страница (първата страница) на дипломната работа да изглежда така: 
diplomna_snimka.jpeg
Съхранете готовия файл с име diplomna_nomer_klasна Desktop на вашия комютър.
*​В следващите две видеа може да видите как се създава и редактира стил - видео1, видео2


Задача 2: Даден е текста на дипломна работа работа във файла 
 diplomna.docx.
Използвайки този файл, създайте:
а) Създайте стил за заглавие с име "Zaglavie"със следните изисквания:
·         Bold
·         Tahoma - 14pt
·         Ляво подравняване
·         Разстояние преди параграфа - 6pt
·         Разстояние след параграфа - 6pt
Приложете стила Zaglavie върху текса - Увод и Част първа. Научно-теоретични основания
б) Създайте стил за текста с име “text”със следните изисквания:
·         Times New Roman – 12pt
·         Двустранно подравняване
·         Отстъп в първия ред на параграфа – 1,25 см
·         Разстояние между редовете на параграфа – 1,5 lines.
в) Форматирайте заглавието и текста със създадените от вас стилове. 
Заглавната страница (първата страница) на дипломната работа да изглежда така: 
diplomna_snimka.jpeg

 

Задача 3: Даден е текста на курсова работа във файла  writer.docx.
Използвайки този файл, създайте:

a) Създайте стил за текста с име “text”със следните изисквания:
·         Times New Roman – 12pt
·         Двустранно подравняване
·         Отстъп в първия ред на параграфа – 1,25 см
·         Разстояние между редовете на параграфа – 1,5 lines
б) Форматирайте заглавната страница като включите, училището, темата на курсовата работа, изготвил, дата.


Вестник
Текст на вестника: vestnik.docx
Как да изглежда вестника? - vestnik.jpg
 
Рекламна листовка
Снимки за рекламната листовка: listovka
Как да изглежда листовката: reklama.jpg
 
Брошура
Снимки за брошурата: snimki
Текст на брошурата: text.docx
Как да изглежда брошурата: broshura.bmpbroshura2.bmp
Инструкции за работа: instrukcii.docx

Joomla templates by Joomlashine