/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

advans

24 май - Ден на българската просвета и култура

24 май е един от най-светлите български национални празници. На тази дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.  Празникът на буквите е специална дата за всички нас.

Честит празник колеги, ученици и родители!

24mai

ЗАНИМАЛНИ – І – ІV клас

2018 / 2019 г.

ГЦОУД

/ Групи за целодневна организация на учебния ден/

Уважаеми родители,

Заявленията за занимални за учебната 2018 / 2019 г. се подават от родителите със свободен текст за входящ номер в канцеларията на училището от 9.00 до 17.00 ч. от 17 май 2018.

След като сте получили входящ номер заявленията се дават от родителите на класния ръководител на съответната паралелка. Напомняме, че поредността на входящите номера няма да се вземе предвид при оформянето на групите.

Приетите ученици в занималните за следващата учебна година ще бъдат

обявени в сайта на училището , чрез входящите номера на заявленията към 15. юни 2018 г. Информация можете да получите и от класния ръководител на Вашия клас.

За учебната 2018 / 2019 г. в 138. СУЗИЕ са предвидени следните занимални:

За І клас – 4 групи

За ІІ клас – 4 групи

За ІІІ клас – 4 групи

За ІV клас – 1 група

Всички родители са информирани чрез декларации, че след І клас занималните намаляват и групите стават сборни от два и повече класа.

Уважаеми родители,

В дните 21 и 23 май, когато се провеждат държавните зрелостни изпити за 12.клас и национални външни оценявания за 7. клас, достъпът на външни лица в училището ще бъде изцяло забранен.

Пожелаваме успех на всичките си ученици, които ще се явяват на изпити! 

22 май е неучебен, но присъствен ден. Ще се проведе спортен полуден на учениците. Мястото на провеждане и спортните дейности на класовете са определени със Заповед № РД 17-32221/15.05.2018 г. на директора на 138.СУЗИЕ.

Присъствието на учениците е задължително!

През м. юни 2018 г. предстои изпитна сесия за ученици на самостоятелна и индивидуална форми на обучение от IX до XI клас. Учениците, които имат намерение да полагат изпити, да подадат заявление в канцеларията на училището.

Joomla templates by Joomlashine