/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

Извънкласните дейности като образователна услуга извън държавните образователни стандарти, в общинските училища на територията на Столична община се осъществяват по “Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община”, приети с Решение №136 на СОС от 06.04.2017г.

Видове извънкласни дейности, определени с Решение на Педагогическия съвет №9/12.05.2017г., които се предоставят за избор от родителите със заявление по образец, което се подава в дневника за входяща кореспонденция на училището:

 1. Обучение по Английски език
 2. Баскетбол
 3. Източни бойни изкуства
 4. Футбол
 5. Шахмат

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В сила от 06.04.2017 г.

Приети с Решение № 136 на СОС по Протокол № 30 от 06.04.2017 г. 

/кликни, за да прочетеш/

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

АЕ/ЯЕ/КЕ

Информатика

ИТ

Химия и ООС

Математика

История

ДАТА

11.09.2017

12.09.2017

12.09.2017

12.09.2017

13.09.2017

13.09.2017

ЗАЛА

27А

27А

27А

27А

27А

27А

НАЧАЛО

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ, ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА, ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 1. Подаване на заявления за участие в четвърто класиране

от 24.07.2017 до 26.07.2017 включително.

 1. Обявяване на приетите ученици - 27.07.2017 г.
 2. Записване на приетите ученици - 31.07.2017 г.

Работно време на канцеларията на училището от 8.30 до 17.00 часа.


 1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
 2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институци
 3. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

Приложения:

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
 3.  Практически насоки за действия при инцидент
 4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

138otkrivane 001

138otkrivane 002

138otkrivane 003

138otkrivane 004138otkrivane 005138otkrivane 006138otkrivane 007138otkrivane 008138otkrivane 009138otkrivane 010138otkrivane 011

Joomla templates by Joomlashine