/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 № 4/ 06.12.2016 г.

                    На 14.12.2016 г. / сряда / от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за IV, V, VIII и XI клас.

                   На 15.12.2016 г. / четвъртък / от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за І, ІI, III, VI, IX и ХІI клас.

                   На 19.12.2016 г. / понеделник / от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за VII и Х клас.

                  Учебните часове за ІІ-ра смяна на 14, 15 и 19.12.2016 г. ще бъдат намалени на 35 мин.

                                                          От ръководството

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА   14, 15 и 19.12.2016 г.

 1 ч.   13.30 ч. – 14.05 ч.

 2 ч.   14.10 ч. – 14.45 ч.

 3 ч.   14.50 ч. – 15.25 ч.

 4 ч.   15.35 ч. – 16.10 ч.

 5 ч.   16.15 ч. – 16.50 ч.

 6 ч.   16.55 ч. – 17.30 ч.

 7 ч.   17.35 ч. – 18.10 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 № 5/ 06.12.2016 г.

                   Във връзка с провеждане на Педагогически съвет на 13.12.2016 г. /вторник/ от 12.30 ч. учебните часове за ІІ-ра смяна ще бъдат по 35 мин. Учебните занятия за ІІ-ра смяна ще започнат от 14.00 ч.

                                                          От ръководството

 УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА   13.12.2016 г.

                 Втора смяна

 1 ч.   14.00 ч. – 14.35 ч.        

 2 ч.   14.45 ч. – 15.20 ч.        

 3 ч.   15.30 ч. – 16.05 ч.        

 4 ч.   16.15 ч. – 16.50 ч.      

 5 ч.   17.00 ч. – 17.35 ч.        

 6 ч.  17.45 ч. – 18.20 ч.

 7 ч.  18.25 ч. – 19.00 ч.  

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 
ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
19 ноември 2016 г.
№ по ред Име, презиме и фамилия Училище Клас Резултат, общ брой точки  
 
1 Никол Иванова Славова 138.СУ 1 64  
2 Мартин Венелинов Маринов 138.СУ 1 62  
3 Дария Венелинова Николова 138.СУ 1 47  
4 Симона Светославова Славчева 138.СУ 1 44  
5 Александър Деянов Дянков 138.СУ 1 43  
6 Петър Веселинов Сладкаров 138.СУ 1 42  
7 Владимир Георгиев Александров 138.СУ 1 42  
8 Гергана Младенова Младенова 138.СУ 1 42  
9 Маргарита Тенчева Петрова 138.СУ 1 42  
10 Боряна Димитрова Барбова Муз.у-ще 1 42  
11 Гергана Николова Йорданова 138.СУ 1 40  
12 Ема Василева Петкова 138.СУ 1 40  
13 София Гинчева Гинчева 138.СУ 1 40  
14 Александър Павлинов Манов 138.СУ 1 40  
15 Борислав Галинов Танчев 138.СУ 1 40  
16 Ина Славева Славчева 138.СУ 1 40  
17 Огнян Николаев Чернокожев 138.СУ 1 39  
18 Бианка Петкова Петкова 138.СУ 1 39  
19 Теодор Дечев Пенев 138.СУ 1 39  
20 Елена-Мария Петрова Аврамова 138.СУ 1 38  
21 Александър Петров Славов 138.СУ 1 38  
22 Антония Ясенова Титова 138.СУ 1 38  
23 Димитър Миленов Димитров 138.СУ 1 37  
24 Карина Владимирова Иванова 138.СУ 1 37  
25 Виктория Кирилова Топузакова 138.СУ 1 37  
26 Габриела Георгиева 138.СУ 1 37  
27 Магдалена Петрова Каменова 138.СУ 1 36  
28 Велина Ивайлова Цекова 138.СУ 1 36  
29 Мартина Илианова Чокова 138.СУ 1 36  
30 Мелани Асенова Ценкова 138.СУ 1 35  
31 Лъчезар Димитров Райков 138.СУ 1 34  
32 Алекс Айхан Исмаил 138.СУ 1 33  
33 Елица Цветомирова Цветкова 138.СУ 1 33  
34 Адриан Светославов Василев 138.СУ 1 33  
35 Дара Мария Славова Янева 138.СУ 1 33  
36 Петя Методиева Герова 138.СУ 1 33  
37 Лея Росенова Шуманова 138.СУ 1 32  
38 Василена Руменова Георгиева 138.СУ 1 32  
39 Йоан Калоян Пенов 138.СУ 1 32  
40 Георги Боянов Патев 138.СУ 1 32  
41 Калоян Николаев Чешмеджиев 138.СУ 1 32  
42 Рая Цветанова Грънчарова 138.СУ 1 31  
43 Мария Кирилова Иванова 138.СУ 1 31  
44 Лъчезар Асенов Иванов 138.СУ 1 31  
45 Теодора Викторова Георгиева 138.СУ 1 31  
46 Аделина Павлова Калчева 138.СУ 1 31  
47 Андреа Антоан Стойкова 138.СУ 1 31  
48 Николай Николов Павловски 138.СУ 1 31  
49 Александър Станиславов Горбанов 138.СУ 1 30  
50 Сиана Христова Ботева 138.СУ 1 29  
51 Кристиан Християнов Накашев 138.СУ 1 29  
52 Валентин Стоянов Младенов 138.СУ 1 29  
53 Венцислав Любомиров Маринов 138.СУ 1 29  
54 Борис Росенов Михайлов 138.СУ 1 28  
55 Габриела Георгиева Александрова 138.СУ 1 28  
56 Георги Илиев Великов 138.СУ 1 26  
57 Анна-Мария Димитрова Христова 138.СУ 1 24  
58 Даниел Добромиров Стоянов 138.СУ 1 24  
59 Калоян Владимиров Русимов 138.СУ 1 24  
60 Милен Бориславов Кузов 138.СУ 1 21  
61 Калина Борисова Микова 138.СУ 1 16  
62 Константин Бориславов Тодоров 138.СУ 1 16  
63 Марко Костадинов Котев 138.СУ 1 14  
64 Никола Тодоров Георгиев 138.СУ 1 13  
65 Петър Константинов Харадинов 138.СУ 2 66  
66 Даниел Стоянов Тенев 138.СУ 2 64  
67 Лита Тидо Киаравино 138.СУ 2 62  
68 Славяна Николаева Дамянова 138.СУ 2 59  
69 Невена Станимирова Тотева 138.СУ 2 59  
70 Миа Цветан Модева 138.СУ 2 54  
71 Ян Атанасов Бончев 138.СУ 2 47  
72 Мишел Виктор Атанасова 138.СУ 2 43  
73 Надя Боянова Асенова 138.СУ 2 43  
74 Борис Стоянов Одаджиев 138.СУ 2 42  
75 Христо Петров Цветков 138.СУ 2 40  
76 Велин Илиянов Атанасов 138.СУ 2 40  
77 Мария Илиева Крайчева 138.СУ 2 40  
78 Марина Борисова Бунова 138.СУ 2 39  
79 Александра Анатолиева Емилова 138.СУ 2 37  
80 Симон Асенова Божинова 138.СУ 2 35  
81 Николай Николаев Йорданов 138.СУ 2 35  
82 Ния-Гергана Радослав Манчева 138.СУ 2 33  
83 Борис Христов Добчев 138.СУ 2 32  
84 Никол Николова Дзанкова 138.СУ 2 32  
85 Катрин Цветославова Савова 138.СУ 2 32  
86 Росен Иванов Памукчиев 138.СУ 2 32  
87 Георги Яворов Бояджиев 138.СУ 2 32  
88 Никола Ивелинов Ганчев 138.СУ 2 32  
89 Кристиан - Еллингбое 138.СУ 2 30  
90 Йоана Александрова Добринова 138.СУ 2 27  
91 Боян Калинов Стефанов 138.СУ 2 27  
92 Катерина Павлова Павлова 138.СУ 2 27  
93 Люба Иванова Василева 138.СУ 2 27  
94 Теодора Йорданова Тодорова 138.СУ 2 27  
95 Моника Светославова Павлова 138.СУ 2 25  
96 Калоян Страхилов Йорданов 138.СУ 2 25  
97 Александър Пламенов Панайотов 138.СУ 2 25  
98 Раяна Николаева Христова 138.СУ 2 24  
99 Божидар Олег Гълчавов 138.СУ 2 22  
100 Демира Ангелова Любенова 138.СУ 2 22  
101 Виктор Георгиев Христов 138.СУ 2 22  
102 Магдалена Цветанова Циркова 138.СУ 2 20  
103 Калоян Павлов Павлов 138.СУ 2 20  
104 Даниел Красимиров Георгиев 138.СУ 2 17  
105 Кирил Добромиров Николов 138.СУ 2 15  
106 Виктория Борисова Йорданова 138.СУ 2 15  
107 Константин Людмилов Тодоров 138.СУ 2 10  
108 Анита Радославова Иванова 138.СУ 2 10  
109 Теодор Георгиев Миндов 138.СУ 2 10  
110 Виктория Пламенова Илиева 138.СУ 2 5  
111 Данаил Юлианов Петров 138.СУ 2 5  
112 Димитър Георгиев Гергинов 138.СУ 2 5  
113 Николай Николаев Караджов 138.СУ 3 64  
114 Ива Деянова Андреева 138.СУ 3 48  
115 Марина Веселинова Котарова 2.СУ 3 43  
116 Моника Кръстева Иванова 138.СУ 3 37  
117 Мирослав Ивайлов Крачунов 138.СУ 3 36  
118 Виктория Георгиева Гергинова 138.СУ 3 35  
119 Виктор Димитров Маргаритов 138.СУ 3 35  
120 Калоян Василев Генов 138.СУ 3 35  
121 Михаела Даниел Маркова 138.СУ 3 34  
122 Ивана Стоянова Натова 138.СУ 3 30  
123 Преслава Иванова Иванова 138.СУ 3 30  
124 Моника Петрова Василева 138.СУ 3 30  
125 Георги Георгиев Ребров 138.СУ 3 30  
126 Сава Цолов Петков 138.СУ 3 25  
127 Калоян Веселинов Попов 138.СУ 3 25  
128 Теодора Валентинова Григорова 138.СУ 3 25  
129 Ангел Янков Петров 138.СУ 3 22  
130 Габриела Николаева Гаврилова 138.СУ 3 20  
131 Стилиян Михайлов Ковачев 138.СУ 3 20  
132 Мария- Магдалена Бориславова Коцева 138.СУ 3 17  
133 Рая Николаева Гьоринска 138.СУ 3 15  
134 Даян Михайлова Чалъкова 138.СУ 3 15  
135 Виктор Антонов Спасов 138.СУ 3 15  
136 Ева Цветомирова Божкова 138.СУ 3 15  
137 София Любомирова Дейчева 138.СУ 3 10  
138 Ивайло Ивайло Маджов 138.СУ 3 10  
139 Мелани Александрова Велева 138.СУ 3 5  
140 Росена Николова Йорданова 138.СУ 4 62  
141 Момчил Йорданов Ефтимов 138.СУ 4 45  
142 Мира Мирославова Велева 138.СУ 4 44  
143 Александър Цветомиров Цветков 138.СУ 4 42  
144 Ронислава Данаилова Николова 138.СУ 4 30  
145 Дияна Христова Динкова 138.СУ 4 28  
146 Мартина Николай Бикова 138.СУ 4 28  
147 Андрей Алексеев Андреев 138.СУ 4 27  
148 Антоанета Павлинова Андонова 138.СУ 4 23  
149 Мариян Любомиров Ценов 138.СУ 4 22  
150 Дияна Николаева Велкова 138.СУ 4 21  
151 Мартин Димитров Раков 138.СУ 4 17  
152 Атанаси Вихренов Стоянов 138.СУ 4 16  
153 Елена Николаева Борогова 138.СУ 4 16  
154 Денис Евтимов Димитров 138.СУ 4 16  
155 Виктор Илиев Тасев 138.СУ 4 15  
156 Ирина Константинова Пенчева 138.СУ 4 15  
157 Рая Ангелова Митова 138.СУ 4 15  
158 Александра Руменова Каракулева 138.СУ 4 15  
159 Кристияна Николаева Костова 138.СУ 4 10  
160 Александър Добромиров Стоянов 138.СУ 4 10  
161 Алиса Иво Кръстева 138.СУ 4 8  
162 Александър Иванов Стаменов 138.СУ 4 6  
163 Елица Живкова Тенева 138.СУ 4 5  
164 Димитър Мирославов Маринов 138.СУ 5 52  
165 Десислава Калинова Стефанова 138.СУ 5 44  
166 Тодор Иванов Иванов 138.СУ 5 41  
167 Теодора Станимирова Тотева 138.СУ 5 40  
168 Деян Славов Иванов 138.СУ 5 39  
169 Лора Руменова Бинева 138.СУ 5 39  
170 Михаил Димитров Димитров 138.СУ 5 36  
171 Камен Тодоров Кисов 138.СУ 5 35  
172 Селена Георгиева Стратиева 138.СУ 5 31  
173 Борис Войнов Божинов 138.СУ 5 30  
174 Милен Василев Мутафов 138.СУ 5 29  
175 Рая Венелинова Николова 138.СУ 5 28  
176 Неда Яворова Нецова 138.СУ 5 20  
177 Сава Василев Мутафов 138.СУ 5 15  
178 Виктория Иванова Стефанова 138.СУ 5 12  
179 Васил Маринов Клисуркин 138.СУ 5 5  
180 Таня Живкова Живкова 138.СУ 6 52  
181 Андрей Николаев Борогов 138.СУ 6 35  
182 Виктор Юлианов Венев 138.СУ 6 25  
183 Милена Ивелинова Ганчева 138.СУ 6 22  
184 Нели Радославова Янчева 138.СУ 6 21  
185 Йордан Николаев Йорданов 138.СУ 6 20  
186 Ема Тодорова Донева 138.СУ 6 19  
187 Цветелина Ивова Фролошка 138.СУ 6 16  
188 Алекс Иванов Керефейски 138.СУ 6 15  
189 Яна Иванова Иванова 138.СУ 6 12  
190 Яна Росенова Михайлова 138.СУ 6 10  
191 Стоил Стефанов Кръстев 138.СУ 6 7  
192 Емилияна Георгиева Атанасова 138.СУ 7 45  
193 Мартин Тодоров Донев 138.СУ 7 43  
194 Ивана Бориславова Берова 138.СУ 7 35  
195 Бояна Десиславова Гузгунова 138.СУ 7 33  
196 Ванеса Венциславова Христова 138.СУ 7 30  
197 Василена Любомирова Владимирова 138.СУ 7 27  
198 Велин Иво Кръстев 138.СУ 7 26  
199 Габриела Здравкова Стойчева 138.СУ 7 26  
200 Радостин Валериев Трендафилов 138.СУ 7 22  
201 Тодор Ивов Фролошки 138.СУ 7 22  
202 Ванеса Николаева Попова 138.СУ 7 20  
203 Алесандър Георгиев Станков 138.СУ 7 15  
204 Цветан Тихомиров Тошев НПМГ 8 32  

budget 1 2016

М Е Н Ю - 138 СУ

                     05.12.2016г.-09.12.2016г.

Понеделник-05.12.16г.                                  

1.Супа пиле -150гр.                               

масло,целина ,мляко,яйца                                        

2.Боб яхния -150 гр.

3.Плод - 250гр., Хляб Добруджа УС /глутен/

Вторник-06.12.16г.                                

1.Таратор -150гр.                          

масло,мляко,яйца ,брашно                                    

2.Пиле с ориз-150гр

3.Плод -200гр.

Пълнозърнест хляб-ядки,глутен

Сряда-07.12.1.                                                                      

1.Зел.крем супа -150гр.

целина,брашно,яйца,мляко                                    

2.Мусака-150гр.

яйца,брашно,мляко

3.Кисело мляко 2% -200гр., Хляб Добруджа УС /глутен/

Четвъртък-08.12.16г.

1.Супа спанак с ориз -150гр./мляко/                                 

2.Св.винен кебап с карт.пюре-150гр.

/брашно,масло,целина/

3.Плод - 200гр.

Пълнозърнест хляб-ядки,глутен

Петък-09.12.16г.

1.Супа леща-150гр

целина,брашно                                                  

2.Риба с г-ра-150гр.

3.Варен жълт крем -200гр./мляко/, Хляб Добруджа УС /глутен/

Менюто е съобразено с изискванията на Наредба № 37, Наредба №9 на МЗХ и Рецептурника за ученическо столово хранене

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТЕН АПЕТИТ

*Алергените в менюто са подчертани.      

                                                                                 Управител: Й. Георгиева  

138 СУ „Проф.Васил Златарски”

Седмично меню за закуска по ПМС № 308 за подпомагане храненето
на учениците от 1 до 4 клас:

дата ден меню
05.12.2016 Понеделник Кроасан кашкавал/глутен,мляко/
06.12.2016 Вторник -
07.12.2016 Сряда Кифла с ванилов крем/глутен,мляко /
08.12.2016 Четвъртък -
09.12.2016 Петък Меден линцер/глутен /
     

Седмично меню за закуска по програма „Училищен плод”
на учениците от 1 до 4 клас:

дата ден меню
05.12.2016 Понеделник -
06.12.2016 Вторник -
07.12.2016 Сряда Портокал
08.12.2016 Четвъртък -
09.12.2016 Петък Банан
     

Седмично меню за закуска по програма „Училищно мляко”
на учениците от 1 до 4 клас:

дата ден меню
05.12.2016 Понеделник -
06.12.2016 Вторник Краве сирене/ мляко /
07.12.2016 Сряда                                -                            
08.12.2016 Четвъртък Мляко със 75% съдържание / мляко /
09.12.2016 Петък                                  -
     

МЕНЮ-138 СОУ

28.11.2016 г. - 02.12.2016 г.

ПОНЕДЕЛНИК -28.11.2016                               

   1. Кремсупа броколи - 150 гр.                                                      

     /масло,мляко,яйца,брашно /

   2. Спагети с болонезе - 150 гр.      

     3.Плод - 250гр.

ВТОРНИК   - 29.11.2016г                                  

   1. Млечна супа със сирене - 150 гр.                                                   

     / мляко,яйца/

   2. Свинско кебап в/у ориз – 150гр                                  

   3. Кисел 200 гр  

         Пълнозърнест хляб      /глутен,семена/      

СРЯДА   - 30.11.2016г                                         

1. Супа от свинско месо - 150 гр.                                                         

     / целина,мляко,брашно/

2. Картофи със сирене - 150 гр.

     /брашно,мляко,яйца /

3. Кисело мляко - 200 гр.

     / мляко, /

ЧЕТВЪРТЪК   - 01.12.2016                                     

1. Кремсупа картофи - 150 гр.                                                           

     / мляко,яйца,брашно/

2. Пиле фрикасе- 150 гр.

3. Плод- 250 гр.

   / мляко,яйца/      

ПЕТЪК   - 02.12.2016                                                

1. Супа риба със застройка - 150 гр.                                                           

     / мляко,яйца,риба/

2. Мусака Витоша- 150 гр.

     /брашно,яйца,мляко /

3. Млечна баница- 200 гр.

                   / мляко /                                             

Менюто е съобразено с изискванията на Наредба № 37, Наредба №9 на МЗХ и Рецептурника за ученическо столово хранене

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТЕН АПЕТИТ

*Алергените в менюто са подчертани.      

                                                                                 Управител: Й. Георгиева          

138 СУ „Проф.Васил Златарски”

Седмично меню за закуска по ПМС № 308 за подпомагане храненето
на учениците от 1 до 4 клас:

дата ден меню
28.11.2016 Понеделник Геврек/глутен /
29.11.2016 Вторник Кифла със сирене/глутен,мляко/
30.11.2016 Сряда Закуска”Граово”/глутен,мляко/
01.12.2016 Четвъртък -
02.12.2016 Петък Кифла конфитюр/глутен,какао/
     

Седмично меню за закуска по програма „Училищен плод”
на учениците от 1 до 4 клас:

дата ден меню
28.11.2016 Понеделник -
29.11.2016 Вторник -
30.11.2016 Сряда -
01.12.2016 Четвъртък -
02.12.2016 Петък Ябълка
     

Седмично меню за закуска по програма „Училищно мляко”
на учениците от 1 до 4 клас:

дата ден меню
21.11.2016 Понеделник -
22.11.2016 Вторник -
23.11.2016 Сряда -
24.11.2016 Четвъртък Кисело мляко
25.11.2016 Петък -
Joomla templates by Joomlashine