ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

Получен е анонимен сигнал за бомба. Училището ще бъде затворено до 13.00 часа на 31 май /вторник/.

КАБИНЕТ 20

     

1

Александра Александрова Цървуланова

2

Антонио Върбанов Парушев

3

Виктория Тасева

4

Владислав Иванов Палийски

5

Георги Светославов Цветков

6

Антоан Пламенов Димитров

7

Антоанина Константинова Кръстева

8

Борис Василев Теодосиев

9

Борис Войнов Божинов

10

Дамян Ивайлов Ангелов

11

Алекс Момчилов Христов

12

Аспарух Галинов Генчев

13

Боян Илиянов Илиев

14

Браян Станиславов Стоянов

15

Виктория Иванова Стефанова

     

КАБИНЕТ 22

     

1

Дарена Йоткова Маевска

2

Захари Юлиянов Божилов

3

Йоан Христов Добчев

4

Калоян Димитров Костов

5

Кремена Александрова Стойкова

6

Деян Славов Иванов

7

Ива Антонова Капнилова

8

Ива Любенова Панова

9

Илияна Николина    Руменова Веселинова

10

Йоана Пламенова Христова

11

Десислава Калинова Стефанова

12

Емилета Светлинова Петрова

13

Йордан Здравков Цанев

14

Мария Георгиева Асенова

15

Теодора Станимирова Тотева

     

КАБИНЕТ 21

     

1

Лилия Мирославова Яръмова

2

Мартин Антонов Бонев

3

Мартин Радославов Атанасов

4

Милица Василева Василева

5

Михаил Димитров Димитров

6

Йоана Симеон Куюмджиян

7

Йоанна Веселинова Иванова

8

Калоян Асенов Гергинов

9

Калоян Любомиров Евтимов

10

Камен Владимиров Попов

11

Калоян Руменов Стамболийски

12

Валентин Валентинов Истатков

13

Васил Галинов Караиванов

14

Виктор Любомиров Иванов

15

Георги Владимиров Николчовски

     

КАБИНЕТ 19

     

1

Никол Владимирова Димитрова

2

Румена Георгиева Тодорова

3

Станислав Драгомиров Драгомиров

4

Тодор Иванов Иванов

5

Юлиана Юлианова Станкова

6

Константин Светославов Мушанов

7

Лора Руменова Бинева

8

Лора Тодорова Стефанова

9

Людмила Людмилова Кехайова

10

Майкъл Ангелов Найденов

11

Дарина Венциславова Павлова

12

Елена Иванова Петкова

13

Камен Красимиров Константинов

14

Камен Тодоров Кисов

15

Мартин Росенов Станчев

     

КАБИНЕТ 18

     

1

Никола Христов Колев

2

Ренета Йорданова Стоева

3

Селена Георгиева Стратиева

4

Стоян Иванов Мешов

5

Филип Галинов Ганчев

6

Милен Василев Мутафов

7

Рая Венелинова Николова

8

Росица Добринова Добрева

9

Сава Василев Мутафов

10

Сибила Стефанова Кръстева

11

Алекс Бориславов Рангелов

12

Борислав Божков Кацаров

13

Боян Драгомиров Стефанов

14

Васил Василев Николов

15

Васил Маринов Клисуркин

     

КАБИНЕТ 23

     

1

Велко Кирилов Петров

2

Виктор Руменов Асенов

3

Георги Маринов Илиев

4

Данислав Венциславов Малинов

5

Деян Тодоров Ялъмов

6

София Цветанова Георгиева

4

7

Вивиан Деянова Иванова

4

8

Даниел Георгиев Запрянов

4

9

Йордан Тошев Янков

4

10

Йоана Ивайлова Ризова

4

11

Кристиан Василев Милчев

4

12

Жан-Кристиян Ивайлов Янчев

4

13

Филип Бориславов Кьосев

4

14

Александър Стефанов Иванов

4

     
     

КАБИНЕТ 28

     
     

1

Димитър Велинов Величков

2

Димитър Мирославов Маринов

3

Йоанна Йорданова Николова

4

Кристиан Светославов Петков

5

Марк Александрович Ведерников

6

Неда Яворова Нецова

7

Селин Гюнай Кямил

8

Петър-Александър Славчов Борисов

4

9

Григор Тодоров Милешки

4

10

Константин Ничев Ников

4

11

Магдалена Димитрова Русева

4

12

Димитър Траянов Петров

4

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 З А П О В Е Д

  На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП

 

Н А Р Е Ж Д А М

  

1.Във връзка с обявяването на 19.05.2016 г. /четвъртък/ за официален национален спортен празник, мероприятията ще се проведат по следния график:

 

I клас – Тържествено приключване на учебната годината

II клас  и III клас – от 13.30 ч. – спортни игри в задния училищен двор

IV клас – от 9.00 ч. до 12.00 ч. – спортни игри в задния училищен двор

V клас  и VI клас – от 13.30 ч.  до 16.00 ч. – народна топка, щафетни игри, бадминтон в училищен двор

VII клас  и VIII клас – от 13.30 ч.  до 16.00 ч. – волейбол, футбол, баскетбол, бадминтон в училищен двор

IX клас  и X клас – от 9.00 ч.  до 12.00 ч. – волейбол, футбол, баскетбол, бадминтон в училищен двор

XI клас  – от 9.00 ч.  до 12.00 ч. – спортни игри, крос в борисова градина

  

2. Във връзка с провеждане на концерта на училището на 16.05.2016 г./понеделник/ от 18.30 ч. в Дом на културата "Искър", кв. Дружба 1, учебните часове за втора смяна ще бъдат с междучасия по 5 мин. и голямо междучасие 10 мин.:

  

1. 13.30 – 14.10

2. 14.15 – 14.55

3. 15.00 – 15.40

4. 15.50 – 16.20

5. 16.25 – 17.05

6. 17.10 – 17.50

 

         3. Във връзка с провеждане на НВО и ДЗИ на  17.05.2016 г. /вторник/  учебните часове за втора смяна ще бъдат по 30 мин., междучасия по 5 мин. и голямо междучасие 10 мин.:

 

1. 13.30 – 14.00

2. 14.05 – 14.35

3. 14.40 – 15.10

4. 15.20 – 15.50

5. 15.55 – 16.25

6. 16.30 – 17.00

 

 

4. Във връзка с провеждане на НВО на 26, 27 и 30 май 2016 г. смените се обръщат :

  

 

V, VI, VII  и VIII.г клас ще бъдат Първа смяна

 VIII, IX, X и XI клас ще бъдат Втора смяна

  

Магдалена Кръстева

 Директор на 138. СОУ

 

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  

      Във връзка с тържественото изпращане на випуск 2016 на 13.05.2016 г. /петък/ от 11.30 ч. всички ученици от втора смяна заедно с класните ръководители и учителите да заемат местата си в двора на училището до 11.25 ч. Учебните часове за първа и втора смяна ще бъдат по следния график:

                                                         

 

                 Първа смяна                                  Втора смяна

  

1 ч.    7.30 ч. –   8.05 ч.                                   12.30 ч. – 13.10 ч.         

2 ч.    8.10 ч. -    8.45 ч.                                   13.20 ч. – 14.00 ч.         

3 ч.    8.55 ч. -     9.30 ч.                                  14.10 ч. – 14.50 ч.         

4 ч.    9.35 ч. –    10.10 ч.                                15.10 ч. – 15.50 ч.       

5 ч.    10.15 ч. -  10.45 ч.                                 16.00 ч. – 16.40 ч.        

6 ч.   10.50 ч. -  11.20 ч.                                  16.50 ч. – 17.30 ч.

 

 

04.05.2016 г.

Уважеми родители, със заповед на началника на РИО – София-град са определени следните училища-гнезда

 

03.05.2016 г.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО - София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2016/2017 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН) започва.
За Ваше улеснение обръщам вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 • Приемните изпити по български език и литература и математика са на 18.05.2016 г. и на 20.05.2016 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.
Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 11. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

 • Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2016 г. до 11.05.2016 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Учениците от други области подават заявление в 144. СОУ „Народни будители“ с адрес: ж.к. „Младост 3“.

До 13.05.2016 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

 • От информационните кътове в училището и от сайта на РИО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 • Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 03.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2016 г. в училището, в което се обучава ученикът.
 • След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РИО има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно - няма ограничения за райониране. Учениците от другите населени места могат да подават заявления в 1. СОУ „Пенчо Славейков“.
 • Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г.
 • За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.
 • След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места - 21.07.2016 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 • За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО - София-град.
 • ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии.

Ваня Кастрева
Началник на РИО – София-град

Joomla templates by Joomlashine