/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧННИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столичната организация на Българския червен кръст с вх. № 1103-53/ 10.09.2016 г. в РУО – София-град относно отбелязване на Световния ден на мира - 21.09.2016 г., Ви уведомявам, че същия ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в Южния парк (английската градина) ще се проведе празник за децата от детските градини и училища под надслов „Заедно за мир“.

Доброволци ще забавляват децата и учениците с разнообразни занимателни игри и арт работилници, демонстрации на първа долекарска помощ, музикална програма и др.

Партньори на празника ще бъдат Организацията на обединените нации за България, Военномедицинска академия, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Столична дирекция на вътрешните работи.

Спонсори на събитието ще бъдат „Кока-Кола“ България, “Чипита България“, „Престиж България”, “Мис Джо“- ООД и др.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД 
/Съгласно заповед № РД 10-2085/24.08.2016 г. 
на министъра на образованието и науката/

 

                УЧЕБНИЦИ8. kлас:

 

ЛИТЕРАТУРА – изд. „Анубис”, С. 2006, Автори: К. Протохристова  и колектив   

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – изд. „Булвест 2000”; Автори:  К. Димчев и колектив.

  

УЧЕБНИЦИ – 9. kлас:

 

ЛИТЕРАТУРА – изд. „Анубис”, С. 2006, Автори: Б. Богданов  и колектив 

            БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – изд. „Д-р Ив. Богоров”; Автори:  М. Васева и колектив.          

 

УЧЕБНИЦИ- 10. kлас:

 

            ЛИТЕРАТУРА – изд. „Анубис”, 2009, Автори: Клео Протохристова и колектив

 

            БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – изд. „Д-р Иван Богоров“, Автори: М. Васева и колектив

  

УЧЕБНИЦИ – 11. kлас:

 

ЛИТЕРАТУРА – изд. „Анубис”, 2009, Автори: В. Стефанов, Ал. Панов  

            БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – изд. „Д-р Иван Богоров“, Автори: М. Васева и колектив

   

УЧЕБНИЦИ – 12а, б, в. kлас:

 

ЛИТЕРАТУРА – изд. „Анубис”, 2009, Автори: Т. Бояджиев и колектив 

            БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – изд. „“, Автори: Ш. Бояджиев и колектив

 

12г клас

 

ЛИТЕРАТУРА – изд. „Булвест 2000”, 2009, Автори: В. Котева и колектив 

            БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – изд. „Булнест 2000“, Автори: К. Димчев и колектив

 

 

УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА 

2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

 

8 КЛАС   

Математика, изд. „Архимед“ , автори: Георги Паскалев, Здравка Паскалева и Мая Алашка

 

9,10,11,12 КЛАС 

Математика- I равнище, изд. „Архимед“, автори: Георги Паскалев, Здравка Паскалева

   

Учебници по физика и астрономия от 8 до 12 клас 

 

 

Физика и Астрономия  8д ,9 а,б,в,г кл. – за 8 клас изд.Азбуки просвета

 

Физика и Астрономия  9д,10а,б,в,г-за 9 кл.-изд.Анубис

 

Физика и Астрономия 11а,б,в,г кл.-за10 кл. изд.Булвест 2000

 

Физика и Астрономия  12а,б,в кл.- за 11 кл.изд.Просвета ,Изд.Педагог 6

 

  

Учебници по история и цивилизация 

(гимназиален етап)

 8 д  

История и цивилизация за 8. клас; автори – Румяна Кушева и Цветана Чолова; изд. „Булвест – 2000”.

 

9 а, б  

1) History and Civilization for the 9th Grade; автор – Пламен Павлов, изд. „Просвета”; 

2) Атлас по история и цивилизация за 8. клас на изд. „DATEMAP (задължително).

 

9 в 

1) История и цивилизация за 8. клас; автори – Румяна Кушева и Цветана Чолова; изд. „Булвест – 2000”. 

2) Атлас по история и цивилизация за 8. клас на изд. „DATEMAP (задължително).

 

9 г, 10 а, б, в, г

 1) История и цивилизация за 9. клас; автори – Даниел Вачков, Боряна Панайотова и кол.; изд. „Анубис”  

2) Атлас по история и цивилизация за 9. клас на изд. „DATEMAP (задължително). 

3) Работни листове по история и цивилизация за 9.клас; автори – Екатерина Михайлова, Мария Бенатова; изд. „Просвета”.

 

11 а, б, в , г

 

1) История и цивилизация за 10, клас; автори – Валери Колев, Костадин Грозев; изд. „Даниела Убенова”. 

2) Работни листове по история и цивилизация за 10.клас; автори – Екатерина Михайлова, Мария Бенатова; изд. „Просвета”.

 

12 а, б, в

 

1) История и цивилизация за 11. клас; автори – Петър Делев, Георги Бакалов и кол.; изд. „Планета 3”. 

2) Атлас по история на България за 11.клас (задължително); изд. DATEMAP.

 

Учебници по география и икономика  

Гимназиален етап

 

 

 

 1. За ученици с „Чуждоезиков профил” в 9 клас ЗП, след 8 подготвителен учещи по УП за 8 клас и ученици от 8 обикновен клас:

         География и икономика за 8  клас , издателство „Просвета”; автори Нено Димов и колектив;

 • Geography and Economics for the 9th grade, издателство „Просвета”; автори Нено Димов и колектив;

 • Атлас за 8  клас  

     

 1. За ученици с „Чуждоезиков профил” в 10 клас ЗП, след 8 подготвителен учещи по УП за 9 клас и  ученици от 9 обикновен клас с прием след 8 клас:

 

 • География и икономика за 9  клас ,издателство „Просвета”, автори Нено Димов и колектив;

 • Geography and Economics for the 10th grade, Supplementary book , издателство „Просвета”; автор – Ася Богоева;

 •  Атлас за 9  клас

 

 1. За ученици с „Чуждоезиков профил” в 11 клас ЗП, след 8 подготвителен учещи по УП за 10 клас и ученици от 10 обикновен клас с прием след 8 клас

 

 • География и икономика за 10 клас ЗП,издателство „Просвета”, автори Нено Димов и колектив;

 • Атлас за 10 клас

 

 1. За ученици с „Чуждоезиков профил” в 12 клас ЗП, след 8 подготвителен учещи по УП за 10 клас и ученици от 10 обикновен клас с прием след 8 клас

 

 • География и икономика за 10 клас ЗП,издателство „Просвета”, автори Нено Димов и колектив;

 • Атлас за 10 клас

    

 1. За ученици от 12 г непрофилиран клас с прием след 8 клас

  География и икономика за 12 клас Профилирана подготовка,издателство „Просвета”, автори Нено Димов и колектив;

 

Учебници по Биология и ЗО: 8д + горен курс 2016/2017г. 

 

 

 8д, 9 а,б,в – Биология и ЗО 8 клас

 

Издателство: Булвест 2000

 

Автори: Огнян Димитров; Владимир Овчаров.

 

9г, 10а, 10б, 10в, 10г – Биология и ЗО 9 клас

 

Издателство: Булвест 2000

 

Автори: Огнян Димитров; Михаела Кожухарова

 

11а,б,в,г – Биология и ЗО 10 клас за профилирана подготовка.

 

Издателство: Просвета

 

Автори: Петър Попов; Василий Ишев; Павел Ангелов

 

12 а,б,в,г,- Биология и ЗО 12 клас профилирана подготовка.

 

Издателство: Просвета

 

Автори: Георги Марков; Светла Евтимова; Марин Симеоновски; Цецка Часовникарова.

 

  

Учебници по Химия и опазване на околната среда

 

 7 клас – Химия и ООС за 7 клас, изд. Просвета, Г. Близнаков и др.

 8г- клас и 9 клас чуждоезиков – изд. Педагог 6, М.Павлова и др. Химия и ООС за 8 клас задължителна подготовка

 10 клас чуждоезиков –изд.Педагог 6, М.Павлова и др., Химия и ООС за 9 клас задължителна подготовка

 11 клас чуждоезиков- изд. БУЛВЕСТ 2000, Г.Нейков и др., Химия и ООС за 10 клас задължителна подготовка

 

Учебници по  

Философски цикъл

 

Етика и право за X клас          издателство Екстрем

 Автори: Сергей ГерджиковДаниела Добрева

 

 Философия за XI клас          издателство  Екстрем

 Автори: Яна Мерджанова, Сергей Герджиков

  

Учебна тетрадка по свят и личност за 12 клас 

издателство  Екстрем 

АвторСергей Герджиков

 

 Световни религии за 12 клас - Профилирана подготовка

 Издателство: Просвета

 АвторЕли Сярова

 

Уважаеми родители и ученици,
 На 19 септември 2016 г. в 138. СУ ще се проведе родителска среща от 18.30 ч. за 5, 8 и 9г клас.

Уважаеми родители,

В началото на учебната 2016/ 2017 година за ръководството и учителската колегия на 138.СУ Професор Васил Златарски  е радостно събитие да приобщим Вашето дете в нашата голяма общност. Надяваме се, че Вие също споделяте вълнението и отговорността пред предстоящата учебна година, с надежда очертавате високи хоризонти за бъдещето на Вашия син/ дъщеря.

Призоваваме Ви да станете  част от нашата мисия. Да помогнем детето Ви да разгърне  потенциала си! Да вървим заедно и в приключението, и в труда, и в предизвикателствата!

Очакваме, че ще приемете поканата ни да бъдете част от нашата общност!

Честит празник!

 

 

Дата: 15.09.2016                                        Магдалена  Кръстева  /Директор/

Гр. София                                                                             

 

 

Откриване на учебната 2016/2017 година

Учениците от

2 А, Б, В, Г, Д, 3 А, Б, В, Г,  5, 6, 7 и 8 В, Г, Д клас  

да се явят в училище в 9.00 часа, за провеждане на час на класа.

В 10.50 часа ще се проведе час на класа за учениците от

1, 4, 8 А,Б, 9, 10, 11, 12 клас.

 

Ръководството и учителската колегия на 138.СУ „Проф. Васил  Златарски“ с радост призовава всички ученици и цялата училищна общност за тържествено откриване на учебната година в 10.00 часа.

 

Успешен старт!

Уважаеми родители и ученици,
Напомняме, че на 8 септември 2016 г. в 138. СУ ще се проведе родителска среща от 17.30 ч. за І клас и за  ІІ "Д" клас.

Joomla templates by Joomlashine