ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Новини

График за провеждане на поправителни изпити за ученици на дневна форма на обучение за учебната 2013-14 година-СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

 

Дата

 

Час

 

Кабинет

 

1.

 

История и цивилизация

 

03.09.2014 г.

 

 09.00 ч.

 

Каб. 28

2.

3 

Японски език

Английски език

04.09.2014 г.

 

09.00 ч

Каб. 28

4.

 

5.

Български език и литература

 

Химия и ООС

05.09.2014 г.

09.00 ч.

 

12.00 ч.

 Каб.28

 

Каб.28

6

 

ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК- ИЕ/НЕ

08.09.2014

09.00 ч.

 

Каб. 28 

7.

Математика

09.09.2014 г.

09.00 ч.

 

Каб. 28

 

 8.

 9

 

Информатика

ИТ

10.09.2014 г.

09.00 ч.

12.00ч.

 

Каб. 28 

 

10.

Физика и астрономия

11.09.2014

09.00 ч.

 

Каб. 28 

 

 

 

График

 на поправителната сесия

 V-VІІ клас –

 

  м. септември (2013/2014уч. година)

 

 

 

ПРЕДМЕТ

 

 

Дата

 

Час

 

Кабинет

 

1.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

03.09.2014 г.

 

 09.00 ч.

 

Каб. 27-А

2.

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

04.09.2014 г.

 

09.00 ч.

 

Каб. 27-А

 

3.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

05.09.2014 г.

09.00 ч.

Каб. 27-А

4.

 

5.

ИСПАНСКИ ЕЗИК (ЗИП)

 

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

08.09.2014 г.

 

08.09.2014 г.

09.00 ч.

 

09.00 ч.

Каб. 27-А

 

Каб. 27-А

6.

 

МАТЕМАТИКА (ЗИП)

09.09.2014 г.

 

09.00 ч.

 

Каб. 27-А

 

 

 

 

Пролетен бал за завършването на 4 клас, организиран по инициатива и изцяло от Ученическия съвет на 138 СОУ

23.06.2014 г.


Изх. № 9137-593/23.06.2014 ч.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА               
                                                                                     
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-199/19.06.2014 г., вх. № 0200-742/23.06.2014 г. на РИО – София-град, Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативите на Общобългарския комитет „Васил Левски“ предвид дългогодишната му родолюбива дейност и авторитет сред българската общественост.

С настоящото Ви информирам за инициативата на Комитета за изграждане на мрежа от ученически комитети, условно наречени „Млади възрожденци“, членовете на които да се включат в целогодишна грижа за паметниците на Васил Левски и на други патриоти, загинали за свободата и независимостта на България. Тази и други инициативи щe бъдат представени в страната в навечерието на 18 юли - рождението на Васил Левски.

Моля да информирате учителите и учениците за инициативата на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и да окажете необходимото съдействие на желаещите да се включат в нея..

ВАНЯ КАСТРЕВА
,
НАЧАЛНИК РИО – СОФИЯ-ГРАД

 Списък на учениците от 5 клас по паралелки

 за 2014/2015 учебна година

 

 

5а клас

 

1                 Алекс                         Пламенов              Петров                        

2                 Александър           Иванов                    Петков

3                 Алън                          Танев                       Георгиев                    

4                 Велин                        Иво                            Кръстев                      

5                 Виктор                      Евгениев                Матиас                       

6                 Габриела                Стоилова               Стефанова              

7                 Даниел                     Десиславов          Иванов                        

8                 Деница                     Илиянова               Атанасова                

9                 Ели                             Иванова                  Илкова                        

10               Карина                     Йован                       Станович                   

11               Константин            Константинов      Вандалов                  

12               Лазар                        Юлиянов                Йорданов                  

13               Мартин                     Димитров               Геров

14               Мартин                     Тодоров                  Донев                          

15               Мартин                     Юлий                        Вайер                          

16               Радостин                Валериев               Трендафилов         

17               Рая                             Ивова                       Иванова                     

18               Рая                             Миленова              Димитрова

19               София                      Добромирова      Маринова

20               Стефания               Димитрова            Джанъмова              

21               Теодора                  Веселинова          Стоичкова                 

22               Тияна                        Пламенова           Дакова                        

23               Тодор                        Ивов                          Фролошки                 

24               Христо                      Андреев                  Джунин                       

25               Цветомир               Александров        Георгиев

26               Яна                             Константинова   Костова

 

 

5б клас

 

1                 Александър           Емилов                       Ангелов

2                 Андрей                     Димитров                  Маргаритов             

3                 Аспарух                   Борисов                     Кацаров                     

4                 Ванеса                     Николаева                Попова                        

5                 Виктория                 Бисерова                  Бончева                     

6                 Виктория                 Живкова                     Димитрова               

7                 Владимир               Ивайлов                     Игнатов                      

8                 Габриела                Здравкова                 Стойчева                   

9                 Георги                       Василев                     Иванов                        

10               Димитриос             Стефанов                 Попов

11               Елита                        Симеонова               Узунова                      

12               Емилия                     Калоянова                Какалова                   

13               Жоржет                    Стефанова              Петрова                     

14               Ивана                        Бориславова          Берова

15               Иво                             Славчев                     Панделиев

16               Катрин                      Петрова                     Величкова                

17               Кристиян                 Руменов                     Христов                      

18               Любомир                 Иванов                        Георгиев                    

19               Надежда                 Ангелинова              Цачева                        

20               Надин                       Мишел                        Ханна                          

21               Николай                   Николаев                   Костов

22               Радослав                Иванов                       Евстатиев              

23               Рая-Неда                Цветомирова          Борисова

24               Румен                       Олег                          Василев                     

25               Стефан                    Росенов                     Тосунов

 

 

5в клас

 

1                 Алекс                         Константинов         Генемуна                  

2                 Ванеса                     Венциславова        Христова                   

3                 Васила                     Георгиева                 Тодорова                  

4                 Велизар                   Димитров                  Дешев                         

5                 Виктор                      Ангелов                      Конакчиев                 

6                 Емма                         Венциславова        Рухчева                      

7                 Иван                          Георгиев                    Баджов                       

8                 Иван                          Димитров                  Иванов                        

9                 Илиян                        Трифонов                 Калайджиев             

10               Йоана                       Лъчезарова             Гечева

11               Калин                        Бориславов             Кирилов                     

12               Калин                        Цветанов                   Иванов                        

13               Камен                        Бисеров                     Замфиров                 

14               Кристина                 Емилова                    Петрова                     

15               Лазар                        Петков                         Минков                        

16               Мартин                     Красимиров             Банков                        

17               Мартина                  Владимирова         Димитрова               

18               Мартин-Роберто                                        Мартинов                   Андреев           

19               Михаел                    Руменов                     Методиев                  

20               Николай                   Владимиров            Панчев                        

21               Павлета                   Ивкова                        Иванова                     

22               Радостина             Цветелинова          Банова                        

23               Свилен                     Ивов                             Бърдарски                

24               Цветомир               Венциславов          Христов                      

 

 

5г клас

 

1                  Валери                     Николаев                   Мавров                       

2                  Виктория                 Бойкова                      Манчева                    

3                  Владимир               Цветанов                   Спасов                        

4                  Габриел                   Николаев                   Николов                     

5                  Георги                       Любомиров              Кичев                           

6                  Иван                          Петров                        Георгиев                    

7                  Ивона                        Александрова        Велева                        

8                  Йоан                          Светлинов                Пенев                          

9                  Калоян                      Бориславов             Спиридонов             

10                Калоян                      Добромиров            Сомов                          

11                Красимира             Йорданова               Стоилова                  

12                Кристиян                 Пламенов                 Узунов                         

13                Маргарита             Светославова        Бачева                        

14                Мира                          Кирилова                   Бозова                        

15                Никол                        Ивова                          Кючукова                   

16                Николай                   Димитриос               Лазаридис                

17                Ралица                     Георгиева                 Георгиева                 

18                Сали                          Али Майсара          Бсесо

19                Самуил                    Веселинов                Велков                        

20                Симона                    Тихомирова             Тодорова                  

21                Татяна                      Христова                   Павлова                     

22                Християн                Ивайлов                     Панков                        

23                Юлиан                      Юлианов                   Органджиев             

24                Яна                             Росенова                  Кирковска                  

 

 

5д клас

 

1                 Александър           Георгиев                    Станков                      

2                 Атанас                      Каменов                     Влахов                        

3                 Вайа                          Георгиева                 Илчева                        

4                 Виктория                 Владимирова         Вълчева                     

5                 Виолета                   Танева                        Танева                        

6                 Георги                       Петров                        Терзийски                 

7                 Даниел                     Кирилов                     Терзиев                      

8                 Ивайло                     Миленов                    Найденов                  

9                 Илона                       Тодорова                  Александрова        

10               Карина                     Димитрова               Димитрова               

11               Кристина                 Красимирова          Цветанова                

12               Мартин                     Даниел                       Минев                          

13               Мона                          Даниел                       Димитрова               

14               Моника                     Михайлова               Банкова                      

15               Никол                        Николаева                Нешева                      

16               Николай                   Иванов                        Палийски                   

17               Павел                        Росенов                     Стоилов                     

18               Ралица                     Ангелова                   Гигова                         

19               Силвена                  Стоянова                   Манчева                    

20               Тодор                        Момчилов                 Тачев                           

 

 

 

Този сайт е изработен от клуб „Училищна web-страница”

Joomla templates by Joomlashine