/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Г Р А Ф И К

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ,

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 г.

ІІ час на класния ръководител

Клас Класен ръководител Време за провеждане Място за провеждане
1 а Таня Стоянова Вторник 7.30 ч. – 8.15 ч. Каб. №7
1 б Ирина Чорлова Понеделник 10.00 ч. – 10.45 ч. Каб. №5
1 в Адриана Рашкова Понеделник 7.30 ч. – 8.15 ч. Каб. №4
1 г Анастасия Патаринска Сряда 10.00 ч. – 10.45 ч. Каб. №3
2 а Надя Янчева Сряда 7.30 ч. – 8.15 ч. Каб. №6
2 б Таня Кирчева Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №27
2 в Рахили Василиаду Сряда 10.40 ч. – 11.25 ч. Учителска стая
2 г Виолета Велкова Сряда 7.30 ч. – 8.15 ч. Учителска стая
Илка Александрова Сряда 7.30 ч. – 8.15 ч. Учителска стая
3 а Сона Ботева Петък 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №2
3 б Дарина Проданова Четвъртък 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
3 в Даниела Дойчева Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
3 г Лазарина Тонева Вторник 7.20 ч. – 8.05 ч. Каб. №22
3 д Мариета Радилова Петък 11.45 ч. – 12.30 ч. Каб. №10
3 е Ваня Димитрова Понеделник 12.30 ч. -13.15 ч. Учителска стая
4 а Славка Въчева Сряда 14.20 ч. – 15.10 ч. Учителска стая
4 б Жанет Лазарова Понеделник 13.30 ч. – 14.15 ч. Каб. №19
4 в Зоя Костова Сряда 13.20 ч. – 14.05 ч. Каб. №18
4 г Пенка Нацева Сряда 13.30 ч. – 14.15 ч. Каб. №28
4 д Милена Радичева Сряда 13.30 ч. – 14.15 ч. Каб. №28
5 а Марияна Стоянова Петък 8.15 ч. – 9.00 ч. Учителска стая
5 б Жана Динова Сряда 11.00 ч. – 11.45 ч. Каб. №50
5 в Диана Николова Вторник 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
5 г Живка Тодорова Вторник 10.50 ч. – 11.35 ч. Учителска стая
Диана Малинова Сряда 9.15 ч. – 10.00 ч. Физк. салон
6 а Ирена Тошева Вторник 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
6 б Виолета Тенева Вторник 10.10 ч. -10.55 ч. Учителска стая
6 в Стоянка Димитрова Сряда 8.15 ч. – 9.00 ч. Учителска стая
6 г Валентина Добрева Четвъртък 10.10 ч. -10.55 ч. Учителска стая
Пламена Асенова Сряда 11.45 ч. – 12.30 ч. Учителска стая
6 е Даниела Димитрова Петък 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
7 а Елена Донева Четвъртък 10.00 ч. – 10.45 ч. Учителска стая
7 б Христина Делибашева Петък 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
7 в Наташа Генинска Понеделник 11.00 ч. – 11.45 ч. Учителска стая
7 г Димитрина Рангелова Сряда 9.15 ч. – 10.00 ч. Учителска стая
Марта Ракова Четвъртък 9.20 ч. – 10.05 ч. Физк. салон

Клас Класен ръководител Време за провеждане Място за провеждане
8 а Величка Ганева Вторник 12.40 ч. – 13.05 ч. Физк. салон
8 б Савина Евтимова Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №53
Марта Николова Сряда 16.10 ч. – 17.55 ч. Учителска стая
Мария Николова Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
9 а Цанислава Гаджева Петък 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №37
9 б Ангел Митов Сряда 14.15 ч. – 15.00 ч. Учителска стая
Лъчезара Николова Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
Надя Василева Сряда 18.30 ч. – 19.15 ч. Учителска стая
10 а Веска Ядкова Сряда 13.00 ч. – 13.45 ч. Каб. №9
10 б Ивелина Луджева Вторник 13.30 ч. -14.15 ч. Каб. №51
10в Цветанка Димитрова Петък 15.00 ч. – 15.45 ч. Учителска стая
10г Даниела Тодорова Четвъртък 16.10 ч. – 16.55 ч. Учителска стая
10 д Катерина Занкова Четвъртък 13.30 ч. – 14.15 ч. Учителска стая
11 а Йорданка Тодорова Вторник 14.20 ч. – 15.05 ч. Каб. №8
11 б Рудиана Казакова Четвъртък 16.10 ч. – 16.55 ч. Учителска стая
11 в Цветан Петров Понеделник 17.40 ч. – 18.25 ч. Учителска стая
11 г Валентин Вълков Сряда 15.10 ч. – 16.00 ч. Учителска стая
12 а Таня Спахиева Петък 17.00 ч. – 17.45 ч. Учителска стая
12 б Анна Бикова Вторник 17.00 ч. – 17.45 ч. Учителска стая
12в Ася Богоева Вторник 17.00 ч. – 17.45 ч. Учителска стая
12г Станка Маринова Сряда 16.00 ч. – 16.45 ч. Физк. салон

Забележка: Посоченият график важи само за учебни дни  

График на консултации с ученици за първи учебен срок на 2018/2019 г.

  Име фамилия Ден и час на провеждане Място на провеждане
1 Галя Божилова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №30
2 Таня Болашикова Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №25
3 Александра Велева Понеделник 11.30 ч. Каб. №30
4 Катлин Златкова Сряда 16.40 ч. Каб. №25
5 Надя Янчева Четвъртък 12.15 ч. – 12.50 ч. Каб. №6
6 Таня Кирчева Вторник 12.15 ч. – 12.50 ч. Каб. №27
7 Рахили Василиаду Вторник 12.15 ч. – 12.50 ч. Учителска стая
8 Виолета Велкова Вторник 12.15 ч. – 12.50 ч. Учителска стая
9 Илка Александрова Вторник 12.15 ч. – 12.50 ч. Учителска стая
10 Соня Ботева Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №2
11 Дарина Проданова Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
12 Даниела Дойчева Сряда 13.15 ч. – 13.45 ч. Каб. №20
13 Лазарина Тонева Петък 12.40 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
14 Мариета Радилова Петък 12.30 ч. – 13.15 ч . Каб. №10
15 Ваня Димитрова Петък 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
16 Славка Въчева Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №23
17 Жанет Лазарова Петък 12.30 ч. – 13.15 ч. Каб. №19
18 Зоя Костова Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №18
19 Пенка Нацева Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №27
20 Милена Радичева Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Каб. №27
21 Таня Стоянова Понеделник 12.10 ч. – 12.45 ч. Каб. №7
22 Ирина Чорлова Петък 11.25 ч. – 12.00 ч. Каб. №5
23 Адриана Рашкова Петък 11.30 ч . – 12.05 ч. Каб. №4
24 Анастасия Патаринска Сряда 12.10 ч. – 12.45 ч. Учителска стая
25 Нина Маркова Петък 18.30 ч. – 19.10 ч. Учителска стая
26 Светлана Ставрева Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
27 Цветанка Димитрова Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
28 Христина Делибашева

Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. 7а клас

Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. 7б, 7г, 7д клас

Учителска стая
29 Стоянка Димитрова Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
30 Таня Спахиева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
31 Марта Николова Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
32 Цветан Петров Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
33 Пламена Асенова Вторник 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
34 Божана Попова Четвъртък 12.35 ч. Учителска стая
35 Рудиана Казакова Понеделник 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
36 Теодора Господинова Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
37 Мая Венева Петък 18.35 ч. – 19.15 ч. Учителска стая
38 Кристина Иванова Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
39 Ина Трендафилова Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
40 Надежда Дойчинова Понеделник 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
41 Божанка Маринова Понеделник 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
42 Гинка Богоева Сряда 12.40 ч. – 13.20 ч. Учителска стая
43 Цанислава Гаджева Сряда 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
44 Пламена Кирякова Сряда 12.30 ч. Каб. №27А
45 Ирина Андреева Петък 12.30 ч. Учителска стая
46 Елеонора Кръстева Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
47 Мария Гиргинова Вторник 12.40 ч. Учителска стая
48 Ева Николова

Четвъртък 13.45 ч. - 8г клас

Петък 12.00 ч. – 9г клас

Учителска стая
49 Мария Бауренска

Понеделник 12.40 ч.

Вторник 12.40 ч.

Четвъртък 12.40 ч.

Петък 12.40 ч.

Учителска стая
50 Яна Шишкова Понеделник 12.30 ч. - 13.10 ч. Учителска стая
51 Лъчезара Николова Петък 13.30 ч. – 14.10 ч. Учителска стая
52 Яна Перпериева Сряда 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
53 Даниела Тодорова Четвъртък 12.30 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
54 Елена Донева Петък 13.15 ч. – 13.55 ч. Учителска стая
55 Надя Василева

Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч.–9 кл.

Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. – 11 кл.

Учителска стая
56 Вероника Пенева Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
57 Ирена Тошева Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
58 Палагия Карадачка Четвъртък 12.30 ч. – 13.30 ч. Каб. №8
59 Веска Ядкова Понеделник 12.30 ч. 13.10 ч. Каб. №9
60 Петя Каракирова Понеделник 12.30 ч. Учителска стая
61 Савина Евтимова Петък 12.30 ч. – 13.20 ч. Каб. №37
62 Йорданка Тодорова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
63 Мария Николова Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
64 Емилиана Кънева Вторник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
65 Валентин Вълков Сряда 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
66 Ася Богоева Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
67 Димитрина Рангелова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
68 Живка Тодорова Четвъртък 12.00 ч. 12.40 ч. Учителска стая
69 Гиргина Даскалова Четвъртък 12.00 ч. 12.40 ч. Учителска стая
70 Марияна Стоянова Четвъртък 12.40 ч. 13.20 ч. Учителска стая
71 Диана Николова Понеделник 12.30 ч. – 13.15 ч. Хранилище биология
72 Ивелина Луджева Петък 12.30 ч. Каб. №51
73 Даниела Димитрова Понеделник 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
74 Виолета Тенева Четвъртък 12.35 ч. – 13.15 ч. Учителска стая
75 Анна Бикова Четвъртък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
76 Ангел Митов Понеделник 11.45 ч. – 12.30 ч. Учителска стая
77 Дарена Попова Сряда 13.15 ч. – 13.55 ч. Каб. музика
78 Валентина Добрева Петък 12.30 ч. – 13.10 ч. Учителска стая
79 Жана Динова Четвъртък 10.00 ч. -10.40 ч. Каб. №50
80 Наташа Генинска Понеделник 13.20 ч. – 14.00 ч. Учителска стая
81 Величка Ганева Четвъртък 12.40 ч. – 13.20 ч. Физк. салон
82 Станка Маринова Четвъртък 17.00 ч. - 17.40 ч. Физк. салон
83 Радка Мишева Понеделник 13.20 ч. – 14.00 ч. Физк. салон
84 Марта Ракова Вторник 11.00 ч. – 11.40 ч. Физк. салон
85 Вихрен Стоянов Понеделник 11.00 ч. – 11.40 ч. Физк. салон
86 Диана Малинова Понеделник 13.20 ч. – 14.00 ч. Физк. салон
87 Велислава Коцева Сряда 15.20 ч. – 16.00 ч. Физк. салон

Joomla templates by Joomlashine