/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАН В 5. клас

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

за кандидати от други училища

Учениците ще бъдат разпределени в паралелки в зависимост от избираемите учебни часове в 5. клас, които са 2,5 часа седмично.

  1. 1.За паралелка с разширено изучаване на

                              МАТЕМАТИКА:

- Оценка по математика от Удостоверението за завършен начален етап

- Общ успех от Удостоверението

- Оценка от НВО по математика х 2

Максимален бал – 24

  1. 2.За паралелка с изучаване на

                     ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК:

- Оценка по английски език (друг чужд език) от Удостоверението за завършен начален етап

- Общ успех от Удостоверението

- Оценка от НВО по БЕЛ х 2

Максимален бал - 24

Забележка: При равен бал в класирането се взимат предвид :

- Наличие на друго дете в семейството, което е ученик в училището

- оценката от съответното НВО

График на дейностите по сформиране на

паралелки за 5. клас

2018/2019 учебна година

Подаване на декларации от учениците в 4. клас на 138.СУЗИЕ     за избираеми учебни часове до 28.05. 2018 г.
Подаване на заявления от външни ученици

от 04.06.2018 г.   до 29.06.2018 г.

Записване на учениците в 5.клас 09.07.2018 г. - 13.07.2018 г.
Обявяване на списъците по паралелки 20.07.2018 г.

Записването на учениците от други училища се извършва с оригиналното удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 

Изборът на училището, в което ще учи детето Ви е важен!

procheti

 

 

Joomla templates by Joomlashine